slogan box bar

Основне информације

Библиотека је отвореног типа а приступ фондовима је слободан тако да сваки ученик може сам да прегледа и бира књиге и задужује их код школског библиотекара.
Задуживање књига је ручно помоћу картица књиге и читалачких „џепова“ а у припреми је електронски каталог. sep Књиге су распоређене у 5 фондова:
  1. Школска лектира
  2. Белетристика
  3. Стручна литература
  4. Енциклопедије и лексикони
  5. Школски уџбеници